Köpvillkor

Allmänt

När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Övergiven kundvagn

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, förutsatt att du:

  • prenumererar på vårt nyhetsbrev,
  • eller är registrerad kund hos oss,
  • eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Beställning

För att kunna handla hos oss måste man vara 18 år eller äldre, läs under 18 år ingen tobak.  Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Tullavgifter och skatter

När det gäller tullbestämmelser och införselregler för just det land du vill beställa till kan vi på queenofsnus inte kan vara behjälpliga med detta utan hänvisar till just ditt lands regler som ni enklast hittar på tullens sida i respektive land. Eventuella avgifter såsom tullavgift och skatter skall betalas av mottagaren i det egna landet och även här har du som beställare ett eget ansvar. Queenofsnus avsäger sig allt ansvar från att eventuellt lösa ut eller skicka ersättningsvaror om varorna beslagtagits i tullen. Det är alltså du som slutkund/köpare som är ansvarig att betala ev skatter och tullavgifter samt att ha koll på eventuella regler kring detta i just ditt land utefter deras bestämmelser.

Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 3 dagar (72tim) såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre. Lördagar samt Söndagar är i vissa länder/städer ej leveransdagar och kan därför ej beräknas med i leveranstiden.

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. 

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker ej till Sverige eller Danmark.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Queenofsnus ersätter inte paket som ej uthämtats eller mottagits.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. 

Reklamationer och återköp i vissa fall.

Om du mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 10 dagar från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. 

Den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken Kundtjänst.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

GDPR

Inom kort kommer våra vilkor.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.